MARTIN SNĚHOTA – VÝPRAVA ZA HORIZONT

Středa 08.07.2020 / start 18:00 - 21:00 / kde Galerie Obecního domu / bez vstupného / / / /
MARTIN SNĚHOTA – VÝPRAVA ZA HORIZONT
VERNISÁŽ VÝSTAVY

Tvorbu Martina Sněhoty od počátku definuje fascinace moderními výrobními postupy a procesy.  Mechanismy, konstrukce a používané technologie nejsou jen vykalkulované chladné výsledky umělcova snažení, ale jsou výsledkem autorových myšlenkových konstruktů a dlouhodobého výzkumu současné podoby světa, která ovlivňuje nejen naše soukromé životy, ale i celou společnost. Nalezneme zde podobný tvůrčí přístup jako třeba u Tvrdohlavého Františka Skály, který ke své sochařské tvorbě využívá nalezených předmětů a přírodnin. Stejný objevitelský a archeologický přístup můžeme vysledovat i u Martina Sněhoty. Narozdíl od Skály, ale nesahá po přírodních materiálech, ale po starých průmyslových výrobcích a zařízeních, které nachází na půdách, ve sklepích nebo třeba na smetištích a skládkách. Každý takový nález se dá využít jako stavební materiál pro budoucí objekt a společně s imaginací autora předurčuje novou zápletku a vznik nového artefatu.  Výstava může evokovat expozici, která představuje objekty z mimozemského světa, technologické vychytávky budoucnosti nebo třeba družici a kosmické stroje na průzkum vzdálených planet. Jan Kunze, kurátor výstavy