DANA KYNDROVÁ – ŽENY MEZI VDECHNUTÍM A VYDECHNUTÍM

Čtvrtek 02.09.2021 - 31.10.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Galerie Eisler / bez vstupného / / / /
DANA KYNDROVÁ – ŽENY MEZI VDECHNUTÍM A VYDECHNUTÍM
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE

Akce probíhá v rámci festivalu Bezručova Opava.

Projekt Žena mezi vdechnutím a vydechnutím zahrnuje fotografie ze sedmdesátých až devadesátých let a jeho cílem je postihnout život ženy v celé jeho rozmanitosti, počínaje zrozením a smrtí konče. Fotografie jsou řazeny tak, aby výstava i doprovodná publikace tvořily jakýsi životní příběh. Celý projekt je rozdělen do sedmi oddílů – dospívání, mateřství a rodina, zábava, práce, erotika, víra a stáří. Kromě objektivní chronologie životní pouti člověka, respektive ženy, fotografie postihují i základní životní hodnoty, které nás provázejí a ovlivňují během celého našeho bytí.

Jedná se o téma víceméně obecné, tedy nejde o zobrazení konkrétního prostředí či specifiky určité země. Dalo by se říci, že se jedná o „ženu evropskou“. Podstatná část fotografií vznikla v České republice, dále je zastoupeno Švýcarsko (v r. 1993 získala autorka půlroční pobytové stipendium kantonu Bern na rozvíjení tématu žena), Francie (v r. 1996 získala autorka dvouměsíční stipendium Ministerstva zahraničí Francie opět na prohloubení tématu žena) a dále je zastoupena Anglie, Rusko, Ukrajina, Německo, Slovensko, Polsko a Estonsko.

K výstavě existuje doprovodná publikace Žena mezi vdechnutím a vydechnutím / Woman between inhaling and exhaling (Praha, KANT 2002) s texty v češtině a angličtině.

Josef Moucha o výstavě:

Dana Kyndrová říká, že tajemství úspěšného záběru vystihl Henri Cartier-Bresson: do jedné přímky se musí dostat la tête, l’oeil et le coeur. Tedy rozum, oko i cit. Uvedenou citací se dostáváme ke dvěma důležitým předurčením. Dokumentaristka studovala francouzštinu a oslovila ji tradice humanistické fotografie.

Zprostředkovává-li humanistická fotografie poznání o konkrétních lidech, musejí fotografové daného zaměření vycházet vstříc nejen divákům, ale i fotografovaným. Dana Kyndrová svým současnicím i současníkům vstupuje do soukromí, ale nenaléhá, nechce-li být někdo fotografován. Na druhé straně považuje za nepřijatelné snímky nahrát a vydávat je za autentické. Je trpělivá ve snaze navázat s fotografovanými lidmi kontakt a získat jejich důvěru. Přisvícení elektrickým bleskem zpravidla nepoužívá – ani ne kvůli lpění na zšeřelých náladách jako spíše kvůli nevhodnosti stržení pozornosti k fotografování a narušení přirozeného vývoje událostí.

Zájem Dany Kyndrové o ženy a jejich sociální role vyústil v putovní výstavu a knihu Žena mezi vdechnutím a vydechnutím (Praha, KANT 2002). I když jsou protagonistkami ženy, přece se nakonec úběžníkem stává lidství jako takové. Fotografie na sebe navazují tak, aby evokovaly existenci, začínající zrozením a končící úmrtím. Cyklus symbolizuje ženský úděl, ale ukazuje k nadčasovosti základního modelu bytí.

Titul Žena mezi vdechnutím a vydechnutím je odvozen z verše Františka Hrubína. Básník viděl mezi prvními a posledními věcmi člověka „nesmírný krásný život“. Jenže Kyndrová je realistkou a motto může pro někoho při pohledu na určité záběry vyznít až ironicky. Jakkoli je zjevné, čemu autorka straní, své názory a hodnotová kritéria nám nevnucuje.

Fotografie a knihy Dany Kyndrové podněcují k osobním úvahám nad tím, co se dělo od začátku 70. let, kdy fotografovat začínala. Pozoruhodné je, jak těžko se dá bez čtení popisků u mnoha soudobých fotografií identifikovat, kde vznikly. Do značné míry je to důsledek globalizace: spolehlivými kódy místopisu expozic už nebývají ani v záběrech zachycená hesla a reklamní slogany… U Kyndrové je však znát přímo zájem o odhalování příbuznosti ženských úloh v soudobé Evropě.

 

Doprovodný program k výstavě:

Středa 1. 9. start 17:00 kde Galerie Eisler bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY