BARBORA MIKUDOVÁ – MALÁ DOMÁCÍ NEBEZPEČÍ

Středa 04.03.2020 - 28.06.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Galerie Obecního domu / bez vstupného / / / /
BARBORA MIKUDOVÁ – MALÁ DOMÁCÍ NEBEZPEČÍ
VÝSTAVA / MALBA

Barbora Mikudová, nar. 1992, ateliér absolvovala v r. 2017 a nyní v témže ateliéru působí jako odborná asistentka, žije v Ostravě.

Barbora tvoří v širokém spektru rozměrů obrazů, od malých formátů až po velkoformátové oleje. Ve svých absolventských obrazech se vypořádala s průnikem přírody do industriální krajiny zdevastovaného průmyslového města v agónii, reflektuje své pocity „přesazení “ z podhorské vsi svého bývalého bydliště do centra regionální metropole Ostravy. Paralelně vznikaly její série ironických portrétů obyvatel svého prostředí včetně sebeironických portrétů, v nichž v pozici empatického pozorovatele glosuje devastující psychické i fyzické působení životního prostředí a způsobu života na své modely. V poslední době přechází k abstraktnějším polohám a její pohled se stává pohledem do čočky mikroskopu, kde zkoumá svůj „materiál “ podrobněji, hledí pod povrch, hledá zákonitosti a vztahy mezi fragmenty rostlin, chaluh například, jako jakési prahmoty z moře, odkud přicházíme, a její konfrontace se současným zasazením do nepatřičného prostředí architektury města, historické i současné. Paralelně se věnuje tvorbě digitálních koláží, videí a animací, rámcem je opět urbánní krajina v konfrontaci s personifikovanými mechanizmy v substituci akce a vlastností dosud přisuzovaným pouze živým bytostem. Cítíme autorčinu obavu z konkurence stále dokonalejších strojů, které nakonec vytěsní lidský život někde mimo tento svět. Na výstavu vybereme cyklus velkoformátových olejů z poslední doby. B. M. je spolupořadatelkou festivalu performance Malamut v Ostravě a také externí kurátorkou galerie Jáma 10. Jiří Surůvka

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

úterý 3. 3. start 17:00 kde Galerie Obecního domu bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY